Balet

Tak, ako sa neustále obraciame ku klasickým hodnotám, čerpáme
z nich vedomosti a skúsenosti, tak aj klasický tanec predstavuje hodnotu, stáročiami budovaný a preverený základ tanečnej techniky.

Krása a ladnosť pohybu, vzpriamené držanie tela, to je pre balet samozrejmosťou. Baletné cvičenia súmerne vypracovávajú a spevňujú svalstvo celého tela, rozvíjajú zmysel pre tanečný pohyb a hudobné cítenie a v neposledom rade prinášajú radosť z pohybu a tanca.

Balet je neoddeliteľnou súčasťou tréningov viacerých športovcov
a tanečníkov rôznych tanečných techník.

Kurzy klasického tanca je možné absolvovať v každom veku. Balet tancujú malé aj veľké deti, dospelí, športovci aj amatéri. Hodiny baletu sú doprevádzané hudobným sprievodom.


O Nás

TUTU Škola Baletu bola založená v máji 2015 a od júla 2020 funguje ako občianske združenie. Od svojho vzniku dáva TUTU škola baletu príležitosť deťom aj dospelým zoznámiť sa so základmi klasického tanca pod vedením a individuálnym prístupom skúsených pedagógov.
Nie je našou ambíciou vychovávať profesionálnych tanečníkov, ale umožniť žiakom objaviť radosť z pohybu, pestovať hudobné cítenie, naučiť sa systematicky na sebe pracovať a tešiť sa z dosiahnutých výsledkov.
Na otvorených hodinách môžu rodičia vidieť, aká je atmosféra na baletnej sále, ako prebieha výuka a ako sa darí ich deťom.
Ku koncu školského roka organizujeme veľké vystúpenie, kde všetci žiaci školy prezentujú svoje tanečné umenie na veľkom javisku a v krásnych baletných kostýmoch.
Počas letných prázdnin organizujeme denné tanečné tábory s výukou klasického tanca, iných tanečných techník a s bohatým sprievodným programom.
Mimoriadne talentované deti pripravujeme na prijímacie talentové skúšky na tanečné konzervatórium.
Pripravujeme deti na účasť na baletných súťažiach.


PedagógoviaTUTU školu baletu vedie Denisa Pavlišinová, DiS. art., absolventka Tanečného konzervatória Evy Jaczovej. Po ukončení štúdia získala angažmán v súbore Baletu SND, kde sa po roku pôsobenia stala sólistkou tohto telesa.
Výuke baletu sa venovala už počas štúdia pedagogiky klasického tanca na VŠMU v Bratislave.
Počas dvojročného účinkovania v baletnej skupine v kanadskom Montreale, viedla hodiny baletu v tanečnej škole L´Ecole de dance Lubica Carmichael-Dobalova.
Od r.1998 aktívne vyučuje klasický tanec. V TUTU vedie hodiny pre deti vo veku 7 – 18 rokov a pre dospelých všetkých úrovní.
Taktiež sa špecializuje na individuálne hodiny, kde sa zameriava na konkrétne potreby žiakov, napr. príprava pre talentové skúšky na tanečné konzervatórium, zlepšovanie tanečnej techniky, intenzívna príprava na súťaže a pod.
Má niekoľkoročné bohaté skúsenosti s prácou s dospelými, ktorým zostaví tréning ,,na mieru”
Zúčastňuje sa tanečných súťaží ako členka odbornej poroty.

Kateřina Kurzová, absolventka Tanečného konzervatória v Prahe s bohatými interpretačnými a pedagogickými skúsenosťami vedie hodiny klasického tanca pre deti vo veku 5 – 7 a 10 – 14 rokov.

Mgr. Art. Aleksandra Abdullova, absolventka tanečného konzervatória v ruskom Perme, vyštudovala VŠMU v Bratislave, odbor pedagogika klasického tanca, vedie hodiny pre deti od 7 – 10 a 10 – 14 rokov.


Priestory


Priestory baletnej školy TUTU sa nachádzajú na Vajnorskej ul. 98/C
v bratislavskej mestskej časti Nové mesto, neďaleko nákupného centra Vivo, pred plavárňou Pasienky.
Priamo pred budovou a v najbližšom okolí je dostatok parkovacích miest.
Vchod do priestorov je z Vajnorskej ulice cez pasáž z dvora. Škola disponuje dvoma baletnými sálami 110 a 115m2, ktoré sú moderne zariadené, klimatizované , svetlé, vybavené zrkadlami, baletnými tyčami a baletizolom.