Ponuka

Tanečná príprava pre deti predškolského veku
(1 x 50 minút týždenne)


Lienky

Deti predškolského veku od 5 rokov

Hodiny sú úvodom do sveta pohybu a tanca. Hravou formou rozvíjajú základné pohybové zručnosti, vytrvalosť, hudobné cítenie a orientáciu v priestore. Podporujú u detí tanečnú fantáziu a tvorivosť, zmysel pre tanec v kolektíve.
Tieto hodiny pripravujú deti na ľahký prechod ku klasickému tancu a iným tanečným technikám..Klasický tanec pre deti
(2 x týždenne 70 a 80 minút )


Včielky

7-10 ročné alebo od 1.-4. triedy ZŠ

Motýliky

10-14 ročné alebo od 5.-8. triedy ZŠ

Staršie deti

od 14 rokov alebo od 8. triedy ZŠ

Hodiny sú zamerané na správne držanie tela, koordináciu pohybov a postupné zvládnutie jednotlivých prvkov a princípov baletu. Deti získavajú silu, vytrvalosť, učia sa rotácie, skoky a orientáciu v priestore. Tréning je rozdelený na dve časti. Cvičenie pri tyči je zamerané na rozohriatie svalstva, precvičovanie už zvládnutých a nových prvkov a na strečing. Cvičenie v priestore naďalej rozvíja techniku jednotlivých prvkov, vylepšuje koordináciu pohybov a rovnováhu, vo významnej miere zapája pohyby rúk a trupu. Učia sa rotácie a skoky. Kombinácie prvkov doslova roztancujú deti do priestoru. S pribúdajúcim vekom žiakov a ich technickou zdatnosťou sa zvyšuje náročnosť tréningov.


Hodiny baletu pre dospelých
(60 minút, v určených termínoch )


Vítaní sú začiatočníci, mierne pokročilí, pokročilí s tanečnými skúsenosťami.
Hodiny sú určené všetkým, ktorí chcú pracovať na svojom tele, kondícii a pritom si zatancovať. Náročnosť tréningu sa prispôsobí schopnostiam účastníkov.
Minimálny počet sú 3 osoby.

Kurz 16 hodín je určený pre úplných začiatočníkov bez akejkoľvek predošlej skúsenosti a bez vekového obmedzenia. Po jeho skončení je možnosť pokračovať v skupine začiatočníkov alebo mierne pokročilých.

Ak máte záujem prosím napíšte nám na tutu@skolabaletu.sk
Cenník a rozvrh nájdete nižšie.


Tréningy na špičkách
(30 minút, vždy po hodine klasického tanca )


Tréningy sú určené pre dievčatá od 12 rokov aj dospelých, ktorí majú zvládnutú techniku, potrebnú pre tanec na špičkách.Rozvrh pre školský rok 2023/2024


Vyučovanie sa riadi podľa školského roka,  počas prázdnin a sviatkov je škola zatvorená.
SKUPINA DEŇ ČAS SÁLA
LIENKY I. (6-7 r.) pondelok 16:50 – 17:40 S1
LIENKY II. (7 r.) utorok 16:50 – 17:50 S1
LIENKY III. (5-6 r.) streda 17:05 – 17:55 S1
LIENKY IV. (5-6 r.) štvrtok 17:05 -17:55 S1
LIENKY V. ( nové 5 r.) piatok 16:35 – 17:25 S1
VČIELKY I. (7-10 r.) pondelok 15:20 – 16:30 S1
streda 15:20 – 16:30 S1
VČIELKY II. (7-10 r.) utorok 15:40 – 16:50 S2
piatok 15:40 – 16:50 S2
MOTÝLIKY I. (10 – 14 r.) pondelok 15:20 – 16:40 S2
streda 15:20 – 16:30 S2
streda (špičky) 16:30 – 17:00 S2
MOTÝLIKY II. (10 – 14 r.) utorok 17:00 – 18:00 S2
utorok (špičky) 18:00 – 18:30 S2
piatok 17:00 – 18:10 S2
STARŠIE DIEVČATÁ (od 14 r.) pondelok 16:50 – 18:00 S2
štvrtok 16:20 – 17:20 S2
štvrtok (špičky) 17:30 – 18:00 S2
DOSPELÍ (min. 4 osoby)
SKUPINA DEŇ ČAS SÁLA
začiatočnící a mierne pokročilí / s Kristínkou pondelok (otvorená hodina) 18:30 – 19:30
špičky s Denisou 19:40 – 20:10
S1
začiatočníci a mierne pokročilí / s Denisou utorok (otvorená hodina) 18:30 – 19:30
špičky s Denisou 19:40 – 20:10 
S1
začiatočníci a mierne pokročilí / s Denisou streda (otvorená hodina) 18:30 – 19:30
špičky s Denisou 19:40 – 20:10 
S1
začiatočníci a mierne pokročilí / s Katkou štvrtok (otvorená hodina) DOČASNE ZRUŠENÉ
 
S1
kurz dospelí úplní začiatočníci / 16 hodín s Denisou každý štvrtok od 25.1. – 23.5. 2024 18:30 – 19:30 S2
 

Členské na školský rok 2023/2024

SKUPINA SEPTEMBER (skúšobný mesiac) PLATBA ZA ĎALŠIE 3 MESIACE
LIENKY 33,- € 105,- €
VČIELKY 48,- € 150,- €
MOTÝLIKY  a  STARŠIE DETI 50,- € 160,- €    +    špičky 59,- €
DOSPELÍ 1 hod. / 60 min kurz 16 hodín
9,- € 144,-€
ŠPIČKY dospelí 30 min
4,50 €

Platba členského

Členské slúži na úhradu výdavkov občianskeho združenia a jeho prevádzku. Uhrádza sa v hotovosti v kancelárii školy alebo na účet vedený v Tatra Banke a.s.,
IBAN: SK15 1100 0000 0029 4608 5980
V správe pre prijímateľa je treba uviesť že sa jedná o členské, meno žiaka a do ktorej skupiny je zaradený. Inak platbu nebude možné identifikovať.


Termíny platieb

September – v deň zápisu alebo prevodom na účet pred prvou hodinou
Október – december 2023 splátka členského do 30.9.2023
Január – marec 2024 splátka členského do 30.12.2023
Apríl – jún 2024 splátka členského do 30.3.2024
Členské je nevratné, slúži na pokrytie nákladov na prevádzku združenia.