Ponuka

Tanečná príprava pre deti predškolského veku
(1 x 50 minút týždenne)


Lienky

Deti predškolského veku od 4 rokov

Hodiny sú úvodom do sveta pohybu a tanca. Hravou formou rozvíjajú základné pohybové zručnosti, vytrvalosť, hudobné cítenie a orientáciu v priestore. Podporujú u detí tanečnú fantáziu a tvorivosť, zmysel pre tanec v kolektíve.
Tieto hodiny pripravujú deti na ľahký prechod ku klasickému tancu a iným tanečným technikám..Klasický tanec pre deti
(2 x týždenne 70 a 80 minút )


Včielky

7-9 ročné alebo od 1.-3. triedy ZŠ

Motýliky

10-13 ročné alebo od 4.-7. triedy ZŠ

Staršie deti

od 14 rokov alebo od 8. triedy ZŠ

Hodiny sú zamerané na správne držanie tela, koordináciu pohybov a postupné zvládnutie jednotlivých prvkov a princípov baletu. Deti získavajú silu, vytrvalosť, učia sa rotácie, skoky a orientáciu v priestore. Tréning je rozdelený na dve časti. Cvičenie pri tyči je zamerané na rozohriatie svalstva, precvičovanie už zvládnutých a nových prvkov a na strečing. Cvičenie v priestore naďalej rozvíja techniku jednotlivých prvkov, vylepšuje koordináciu pohybov a rovnováhu, vo významnej miere zapája pohyby rúk a trupu. Učia sa rotácie a skoky. Kombinácie prvkov doslova roztancujú deti do priestoru. S pribúdajúcim vekom žiakov a ich technickou zdatnosťou sa zvyšuje náročnosť tréningov.


Hodiny baletu pre dospelých
(60 minút, v určených termínoch )Vítaní sú začiatočníci, mierne pokročilí, pokročilí s tanečnými skúsenosťami.
Hodiny sú určené všetkým, ktorí chcú pracovať na svojom tele, kondícii a pritom si zatancovať. Náročnosť tréningu sa prispôsobí schopnostiam účastníkov.
Minimálny počet sú 3 osoby.

Kurz 12 hodín je určený pre úplných začiatočníkov s možnosťou nahradenia zameškaných hodín. Po jeho skončení je možnosť pokračovať v skupine mierne pokročilých.

Ak máte záujem prosím napíšte nám na tutu@skolabaletu.sk.
Cenník a rozvrh nájdete nižšie.


Tréningy na špičkách
(30 minút, vždy po hodine klasického tanca )Tréningy sú určené pre dievčatá od 12 rokov aj dospelých, ktorí majú zvládnutú techniku, potrebnú pre tanec na špičkách.


Rytmická gymnastika a strečing
(1 x týždenne 50 minút)Ideálna príprava pre akékoľvek tanečné techniky pre deti vo veku od 6 rokov. Využíva prirodzené pohybové schopnosti, rozvíja obratnosť, rozsah pohybov, koordináciu a rytmické cítenie detí. Pomocou tanečných pohybov vychádzajúcich z gymnastickej techniky rovnomerne vypracováva všetky svalové partie na základe anatomických zákonitostí. To všetko na gymnastickom koberci aj v priestore a s hudobným sprievodom.Rozvrh / Cenník pre školský rok 2019/2020


                  Vyučovanie sa riadi podľa školského roka,  počas prázdnin a sviatkov je škola zatvorená.
SKUPINA DEŇ ČAS SÁLA
LIENKY I. (5-6 r.) pondelok 16:40 – 17:30 S1
LIENKY II. (6-7 r.) utorok 16:30 – 17:20 S1
LIENKY III. (5-6 r.) streda 16:40 – 17:30 S1
LIENKY IV. (4-6 r.) štvrtok
17:05-17:55
S1
LIENKY V. (4-5 r.) piatok 16:35 – 17:25 S1
VÝBEROVÁ TRIEDA (6-8 r.) utorok 16:30 – 17:20 S2
VČIELKY I. (8-10 r.) pondelok 15:20 – 16:30 S1
streda 15:20 – 16:30 S1
VČIELKY II. (8-10 r.) utorok 15:15 – 16:25 S1
piatok 15:15 – 16:25 S1
VÝBEROVÁ TRIEDA (od 9 r.) utorok 15:15 – 16:25 S2
piatok 15:15 – 16:25 S2
MOTÝLIKY I. (10 – 14 r.) pondelok 15:20 – 16:40 S2
streda 15:20 – 16:30 S2
streda (špicky) 16:40 – 17:10 S2
MOTÝLIKY II. (10 – 14 r.) utorok 17:30 – 18:40 S2
piatok 16:30 – 17:40 S2
STARŠIE DIEVČATÁ (od 14 r.) pondelok 16:50 – 17:50 S2
pondelok (špičky) 17:50 – 18:20 S2
štvrtok 15:50 – 17:10 S2
RYTMICKÁ GYMNASTIKA A STREČING štvrtok
16:05 -16:55
S1
DOSPELÍ
SKUPINA DEŇ ČAS
DOSPELÍ min. 3 osoby mierne pokročilí   /   úroveň II. pondelok   (otvorená hodina) 18:30 – 19:30
špičky 19:40 – 20:10
začiatočníci B / min. 5 osôb pondelok (otvorená hodina) 18:30 – 19:30 sála 2
(absolventi začiatočníckeho kurzu)
začiatočníci A  /   úroveň I. utorky   (otvorená hodina) 18:00 – 19:00
špičky 19:10 – 19:40 
pokročilí   /   úroveň III. streda   (otvorená hodina) 18:30 – 19:30
špičky 19:40 – 20:10 
KURZ ÚPLNÍ ZAČIATOČNÍCI!!! štvrtky  19.09.  –  12.12. 2019 18:30 – 19:30
CENNÍK 2019/2020
SKUPINA SEPTEMBER PLATBA ZA ĎALŠIE 3 MESIACE
LIENKY a VT 6-7r. 30,- € 90,- €
VČIELKY a VT 8-10r. 45,- € 135,- €
MOTÝLIKY  a  STARŠIE DETI 48,- € 144,- €    +    špičky 54,- €
RYTMICKÁ GYMNASTIKA A STREČING 35,- € 105,- €
Zľava pre súrodenca 20%
DOSPELÍ 1 hod. / 60 min kurz 12 hodín
8,- € 96,-€
ŠPIČKY dospelí 30 min
4,50 €

Platba školného

Školné sa uhrádza v hotovosti v kancelárii školy alebo na účet vedený v Tatra Banke a.s., č. účtu: 2622704933/1100, IBAN: SK27 11000000002622704933,
V správe pre prijímateľa je treba uviesť meno žiaka a do ktorej skupiny je zaradený. Inak platbu nebude možné identifikovať.

Termíny platieb

September – v deň zápisu, prihlásení elektronicky pred prvou hodinou
Október – december 2019 splátka školného do 30.9.2019
Január – marec 2020 splátka školného do 30.12.2019
Apríl – jún 2020 splátka školného do 30.3.2020
Školné je nevratné.