Pre Rodičov

Podmienky a pravidlá


 • Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetkých žiakov školy.
 • Žiaci sú povinní rešpektovať pokyny pedagógov.
 • Zodpovednosť za deti preberá vyučujúci ich vstupom do baletnej sály. Mimo sály je za dieťa zodpovedný rodič.
 • Hodina začína presne podľa rozvrhu, preto treba prísť skôr, aby sa deti stihli prezliecť a použiť toaletu pred hodinou.
 • Deti musia prísť na hodinu v dobrom zdravotnom stave, čisté a upravené podľa pokynov pedagóga, v predpísanom oblečení:
 • Dievčatá – skupiny Lienok biely baletný dres, ostatné skupiny čierny baletný dres, vyrobené na zákazku pre našu školu, biele baletné pančušky a biele baletné cvičky (piškóty). Všetko sa objednáva priamo v škole. Vlasy musia mať vypnuté do drdolu alebo do gumičky tak, aby im nepadali do tváre.
 • Chlapci – biele obtiahnuté tričko s krátkym rukávom, čierne alebo tmavomodré leginy a biele baletné cvičky.
 • Nosiť jedlo na baletnú sálu a žuvať žuvačku počas hodiny je prísne zakázané. Pitie si možno priniesť len v uzatvárateľnej fľaške.
 • Deti v kategórii LIENKY si môžu vziať so sebou na sálu malú hračku.
 • Ak má dieťa zdravotné obmedzenia alebo ťažkosti, rodič je povinný nahlásiť to pedagógovi pred začatím hodiny.
 • Vstupovať a otvárať dvere do baletnej sály počas hodiny je zakázané.
 • Škola nie je zodpovedná za osobné veci a cenné predmety žiakov.
 • Odoslaním vyplneného Zápisného formulára rodič berie na vedomie a súhlasí s týmito podmienkami. Zároveň súhlasí s vyhotovovaním videozáznamov a fotografií z diania v škole a z jej podujatí a ich zverejnením na internete a sociálnych sieťach. V prípade, že rodič nesúhlasí a nahlási to vedeniu školy, škola je povinná toto rešpektovať.


Prihláška


Zápisný formulár Vám zašleme e-mailom na vyžiadanie .