Podmienky a pravidlá pre denný tábor

  • Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetkých účastníkov denného tábora.
  • Zodpovednosť za deti preberá organizátor ich vstupom do priestorov TUTU Školy Baletu. Žiaci sú povinní rešpektovať pokyny organizátora a pedagógov.
  • Príchod detí je v čase 8:00 – 8:45 hod. Deti musia byť v dobrom zdravotnom stave, čisté a upravené. Odchod detí najneskôr o 17:00 hod.
  • Treba mať so sebou aj náhradné oblečenie, pre prípad náhodného znečistenia.
  • Nosiť jedlo na baletnú sálu a žuvať žuvačku počas hodiny je prísne zakázané. Na sálu je možné nosiť si pitie len v uzatvárateľnej nerozbitnej fľaške.
  • Ak má dieťa zdravotné obmedzenia alebo ťažkosti, rodič je povinný nahlásiť to pri odovzdávaní dieťaťa organizátorovi.
  • Škola nie je zodpovedná za osobné veci a cenné predmety žiakov.
  • Podpisom Zápisného formulára rodič berie na vedomie a súhlasí s týmito podmienkami. Zároveň súhlasí s vyhotovovaním video záznamov a fotografií z diania v škole a z jej podujatí a ich zverejnením na internete a sociálnych sieťach. V prípade, že rodič nesúhlasí a nahlási to vedeniu školy, škola je povinná toto rešpektovať.