Detský Baletný Tábor

(1) Termín 8. – 12. Júla

Miesto: TUTU Škola Baletu

(2) Termín: 19. – 23. Augusta

Miesto: TUTU Škola Baletu

  • Program prebieha v čase od 9:00 – 16:00. Príchod detí je možný už od 8:00 a odchod najneskôr o 17:00 hod.
  • Denne min. 2 hodiny baletu a 1 hodina oboznámenia sa s inými tanečnými technikami a štýlmi.
  • Popoludní aktivity mimo baletnej sály, v závislosti od počasia:
  • Vychádzky do okolia ( Kuchajda, detské ihrisko v Novej dobe a pod.).
  • Hodina francúzštiny (základné frázy, názvy baletných prvkov…).
  • Kreatívne popoludnie s baletnou tématikou.
  • Prípadne si pozrieme film s baletnou tématikou.
  • Celodenná strava – desiata, obed, olovrant a pitný režim sú zabezpečené
  • Podrobný rozpis denných aktivít bude k dispozícii deň vopred v priestoroch TUTU Školy Baletu.
  • V posledný deň tábora deti prezentujú svoje tanečné umenie formou vystúpenia pre rodičov.

Viac informácií na vyžiadanie.

Podmienky a pravidlá