Detský Denný Baletný Tábor

Miesto: TUTU Škola Baletu

5 – 7 ročné deti

24. – 28. júl 2023

8 – 12 ročné deti

7. – 11. august 2023
  • Program prebieha v čase od 9:00 – 16:00 h. Príchod detí je možný už od 8:00 a odchod najneskôr o 17:00 hod.
  • Denne min. 2 hodiny baletu, podľa dostupnosti lektorov 1 hodina oboznámenia sa s inými tanečnými technikami a štýlmi alebo detská jóga.
  • Popoludní aktivity mimo baletnej sály, v závislosti od počasia:
  • Vychádzky do okolia a hry v parku ( Kuchajda, detské ihrisko v Novej dobe a pod.).
  • Hodina francúzštiny (základné frázy, názvy baletných prvkov…).
  • Kreatívne popoludnie s baletnou tématikou.
  • Návšteva výstavy, galérie , prípadne si pozrieme film s baletnou tématikou.
  • Celodenná strava – desiata, obed, olovrant a pitný režim sú zabezpečené
  • Podrobný rozpis denných aktivít bude k dispozícii deň vopred v priestoroch TUTU Školy Baletu.
  • V posledný deň tábora deti prezentujú svoje tanečné umenie formou vystúpenia pre rodičov.

Cena: 175 €

Viac informácií na vyžiadanie.

Podmienky a pravidlá